Divorce Date1870-06-12
Imam
ReasonМа бәеннәрендә мәхәббәт юклыгыннан. Казан өязе Наласаның Сабит Габделмәҗит улы тамгам, Юртышның Мөхәммәдгали Сәйфелмөлек улы хазир булып [дефект документа]
WitnessГыйддә нәфәкасе вә мөэнәтә кисвә вә сүкнәсе өчен һәр аена бер сум илле тиен тәңкә бирмәкче булды тәмам гыйддәте зәүҗәнең үз икърарына бинаэн өч айда тәмам булыр һәм калган мәһәрләре 13 сум 30 тиен тәңкә бир икән мәзкүр гыйддә нәфәкасе 4 сум илле тиен илән мәзкүр бакыятән мәһәрне зәүҗ Мостафа ошбу 1870 сәнә сентябрьнең унларында биреп тәмам кылыр башка хокуктан тәбари гам кылыштылар зәүҗ Мостафа Мортаза улы хатыным Шәрифҗамалны талак кылып мәзкүр мәбләгъне мәзкүр мөддәттә бирмәкче булып тамгам салдым, зәүҗә Шәрифҗамалның ризалыгы илән [дефект документа]
PeopleКазан мещаны отставной унтер офицер Мостафа Мортаза улы үз хатыны Бибишәрифҗамал Әгъзам мещан кызын шаһитләр хозурында талак кылдым биш мәртәбә лафыз талакны иҗраэ кылдым.
Date12 июнь.
Number
Source fond 204, opis 180, delo 7, list 113, ob 0
MosqueBlue Mosque