Divorce Date1867-07-17
Imam
Reason
WitnessБу мәҗлестә булган гәваһлар - Казан мещаны Ибраһим Габделлатыйф улы кулым куйдым, икенче гәваһ - Казан мещаны Мөхәммәдшакир Шәфигулла улы кулым куйдым, өченче гәваһ - Казан мещаны Әхмәтҗан Мәхмүт улы тамгам салдым
PeopleКазан мещаны Камалетдин Шәмигол улы үзенең Бибилатыйфә Сөләйман кызын ике арада мәхәббәт юклыгы өчен холүг кылды. Холүг тәкабәленә бер биш[дефект документа] илә бер тәңкә акча алды. Бу холүгнамәне Бибилатыйфә Сөләйман кызы кабул итте. Бер-беребездән моннан һич дәгъва кылмас шарты илә гыйддәт нәфәкасен кичте мин Камалетдин Шәмигол улы холүг кылганлыгыма тамгам салдым. Хатыны Бибилатыйфә Сөләйман кызы өчен әнкәсе Бәдигыл[дефект документа] Фәйзулла кызы тамгам салдым
Date17 июль
Number3
Source fond 204, opis 180, delo 3, list 61, ob 1
MosqueBornai Mosque