Divorce Date1867-02-20
Imam
Reason
WitnessӘүвәлге гәваһ - Мамадыш өязе Букмыш авылының Таҗетдин Габделфәез улы тамга салдым, икенче гәваһ - Тәтеш өязе Ишим авылының Хәсәнҗан Мәмдәли улы кулым куйдым. Бу китапта мәзкүр улан шәйләр хаклыгына әнә имам кулым куйдым
PeopleИмам Морза хаҗи (Морзахаҗи, морза Хаҗи) Салих улы Дагыстанлы хатыны Гаҗепкамал Фәхретдин кызын өч талак берлә талак кылды. 100 тәңкә мәһәрдән 60 тәңкә нәкыт иде, калган 40 тәңкә нәсиясе өчен әүвәл бирде: камзулун битертеп 7 сум тәңкә, янә бер чабан бирде 15 тәңкә, янә 15 тәңкә акча бирде, янә 3 тәңкә көмеш затлары өяен бирде. Вә янә гыйддәт нәфәкасе 21 тәңкә бирде. Моннан соң һичбер дәгъва кылышмаска югарыда мәзкүр бирелгән нәрсәләргә разый булып Казан мещаны Фәхретдин Гобәйдулла улының язу белмәгәнлеге өчен мин - Җамалетдин ФӘхретдин улы атабызның үтенүе буенча кулым куйдым, Гаҗебкамал Фәхретдин кызының язу белмәгән өчен бертуган энесе Баһаутдин Фәхретдин улы кулым куйдым
Date20 февраль
Number1
Source fond 204, opis 180, delo 3, list 62, ob 0
MosqueBornai Mosque