Divorce Date1870-07-12
ImamМәҗлесе хәлегътә шаһитләр: Казан мещаны Шаһиәхмәт Бикчәнтәй улы Маликов, Казан өязе Утар Атының Шаһигали Габделвәли улы кулым куйдым, Казан өязе [дефект документа] Мөхәммәдҗан Габдулла улы кулым куйдым, Казан өязе Сәрдәнең Тимергали Мөхәммәдрәхим [дефект документа]
ReasonМәхәббәт юклыгыннан.
WitnessМәзкүр Мөхәммәдйосыф Сәйфелмөлек улы Сүргиев үзенең мәзкүрә хатыны Сәгадәткамал илән гакыде хәлегъ кылыштылар. Бәдәле хәлегъ, бәкыятән мәһәр, вә нәфәкате гыйддә вә мөэнәтә сүкнә, вә мәзкүрә хатынның үз нәрсәләре һәммәсе үзенә булып, мин бәгъде һич вәҗеһтән дәгъва мәзкүр ире Йосыфка һич вәҗеһтән дәгъва вә низаглары калмаенча, ибраэ гам кылыштылар. Ошбу рәвешчә хәлегъ кылганыма Казан мещаны Йосыф Сәйффелмөлек улы Сүргиев. Ошбу рәвешчә булган хәлегъне кабул кылганыма мин Сәгадәткамал Төхфәтулла кызы тамга салдым.
PeopleКазан мещаны Йосыф Сәйфелмөлек улы Сүкиев үзенең хатыны Казан мещаны Төхфәтулла Нигъмәтулла улы кызы Сәгадәткамал илән хәлегъ вакыйг булды.
Date12 нче июль.
Number
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 98, ob 0
MosqueGaliev Mosque