Divorce Date1870-05-22
ImamМәҗлесе хәлегътә шаһитләр: Казан мещаны Хөсәен Зиннәтулла улы кулым куйдым, Зөя өязе Макулның Камалетдин [дефект документа] кулым куйдым, Казан мещаны мәзкүрәнең бертуган агасы Хәсән Рафыйк улы тамга, мәзкүрәнең әткәсе ошбу тарикъ илә булган хәлегъкә риза булып Казан мещаны Төхфәтулла Нигъмәтулла улы Абызов кулым куйдым.
ReasonМәхәббәт юклыгыннан.
WitnessМәзкүр Мөхәммәдгали Габделгази улы мәзкүрә хатыны Бибимаһитап Рафыйк кызы берлән гакыде хәлегъ кылыштылар. Бәдәле хәлегъ, бәкыятән мәһәр, ягъни 50 тәнкә калган мәһәрне кичте, вә нәфәкате гыйддә вә мөэнәтә сүкнә, хатынның үз нәрсәләре үзенә булып, араларында һич вәҗеһтән дәгъва вә низаглары калмаенча, ибраэ гам кылыштылар. Ошбу рәвешчә хәлегъ кылганыма мин Мөхәммәдгали Габделгази улы тамга салдым. Ошбу рәвешчә булган хәлегъне кабул кылганыма мин Маһитап Рафыйк кызы тамга салдым.
PeopleАдмирал бистәсендә унтер офицер Мөхәммәдгали Габделгази улы үзенең хатыны Казан мещаны Рафыйк Якуп улының кызы Бибимаһитап илә хәлегъ вакыйг булды.
Date22 нче май.
Number
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 98, ob 0
MosqueGaliev Mosque