Divorce Date1869-09-20
ImamМәҗлесе хәлегътә шаһитләр: Казан өязе Урнашның Мөхәррәм Халит улы тамга, Лаеш өязе Кибәкхуҗа авылының зәүҗәнең бертуган энесе Хәлилулла Хәбибулла улы , Кибәкхуҗаның Кәлимулла Хәбибулла улы.
ReasonМәхәббәт юклыгыннан.
WitnessМәзкүр Шәрәфетдин Зыяэтдин улы мәзкүрә хатыны Гафифә Хәбибулла кызы илән гакыде хәлегъ кылыштылар. Бәдәле хәлегъ, бәкыятән мәһәр вә мөэнәтә сүкнәвә кисвә вә һәм гыйддә нәфәкасе өчен зәүҗ 3 тәнкә бирмәкче булды. Хазир дә бер тәнкә бирде. Калган 2 тәнкәне бер һәфтәдән соң бирмәкче булды. Хатынның үз нәрсәләре үзенә булып, ибраэ гам кылыштылар. Ошбу рәвешчә хәлегъ кылганыма Шәрәфетдин Зыяэтдин улы кулым куйдым. Ошбу рәвешчә хәлегъне кабул кылганыма мин Гафифә Хәбибулла кызы тамга.
People[дефект документа] ш өязе Тенәкәй авылының [дефект документа]рәфетдин Зыяэтдин [дефект документа] үзенең хатыны Ла[дефект документа] өязе Кибәкхуҗаның [дефект документа]фә Хәбибулла кызы илән [дефект документа] вакыйг булды.
Date20 нче сентябрь.
Number
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 85, ob 0
MosqueGaliev Mosque