Divorce Date1869-09-18
ImamМәҗлесе хәлегътә шаһитләр: Казан өязе Субаш Атының отставной солдат Ибраһим Нигъмәтулла улы тамга, Казан өязе Иске Җәлбинең Хәбибулла Гобәйдулла улы тамга, әткәсе Бибигазизәнең мин Мөхәммәдситдыйк Габделхалик улы тамга.
ReasonМәхәббәт юклыгыннан.
WitnessМәзкүр Габделмәҗит Исхак улы үзенең мәзкүрә хатыны Бибигазизә илән гакыде хәлегъ кылыштылар. Бәдәле хәлегъ, бәкыятән мәһәр вә нәфәкате гыйддә вә мөэнәтә сүкнә, мәзкүрәнең 7 айлык хәмелем бар дию икърар кылды. Зәүҗ дөньяга килгәннән соң баланың нәфәкасен бирмәкче булды. Хатынның үз нәрсәләре үзенә булып, һич вәҗеһтән дәгъва вә низаглары калмаенча, ибраэ гам кылыштылар. Ошбу рәвешчә хәлегъ кылганыма мин Казан мещаны Габделхәмит Исхак улы. Ошбу рәвешчә булган хәлегъне кабул кылганыма мин Бибигазизә Мөхәммәдситдыйк кызы тамга салдым.
People[дефект документа] мещаны Габделмәҗит Исхак улы [дефект документа] үзенең хатыны Мамадыш өязе Му Казаклар авылының [дефект документа]ситдыйк Габделхалик улының [дефект документа] Бибигазизә илән хәлегъ вакыйг булды.
Date18 нче сентябрь.
Number
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 85, ob 0
MosqueGaliev Mosque