Divorce Date1869-07-08
ImamМәҗлесе хәлегътә шаһитләр: [дефект документа] солдат Йосыф Иб[дефект документа] улы Әбдрәш[дефект документа] Казан мещаны Хөсәен [дефект документа] улы кулым куйдым, Казан мещаны Мөхәммәдгалим Хөсәен улы кулым куйдым.
ReasonМәхәббәт юклыгыннан.
WitnessМәзкүр Мөхәммәдвәли Мәһди улы үзенең мәзкүрә хатыны Бибимәфтүха илән гакыде хәлегъ кылыштылар. Бәдәле хәлегъ, бәкыятән мәһәр вә нәфәкате гыйддә вә мөэнәтә сүкнә, вә хатынның үз нәрсәләре үзенә булып, һич вәҗеһтән дәгъва вә низаглары калмаенча, ибраэ гам кылыштылар. Ошбу рәвешчә хәлегъ кылганыма мин Мухаметвалей Манди улы тамга салдым. Ошбу рәвешчә булган хәлегъне кабул кылганыма мин Бибимәфтүха Гатаулла кызы тамга.
PeopleКазанда торгучы отставной солдат Мөхәммәдвәли Мәнди улы үзенең хатыны Казан мещаны Гатаулла мулла Габделваһап улының кызы Бибимәфтүха илән хәлегъ вакыйг булды.
Date8 нче июль.
Number
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 85, ob 1
MosqueGaliev Mosque