Divorce Date1869-05-27
Imam[дефект документа] Мөхәммәдкәрим Мостафа улы, Габдрахман Әхмәди улы Козлов, Казан мещаны Исмәгыйль [дефект документа] улы кулым куйдым, Юртышның Идрис Ибраһим [дефект документа] тамга.
ReasonМәхәббәт юклыгыннан.
Witness[дефект документа]нең мәзкүрә хатыны Зөләйха Бикбау кызы илән гакыде хәлегъ кылыштылар. Бәдәле хәлегъ, бәкыятән мәһәр вә нәфәкате гыйддә вә мөэнәтә сүкнә, араларында дәгъва вә низаглары калмаенча, хатынның үз нәрсәләре үзенә булып, ибраэ гам кылыштылар. Ошбу рәвешчә булган хәлегъне кылганыма мин Гайнетдин мулла Хәмит улы кулым куйдым. Ошбу рәвешчә булган хәлегъне кабул кылганыма мин Зөләйха Бикбау кызы тамга салдым.
People27 нче [дефект документа] ның хатыны Казан мещаны Бикбау Мөхәммәд улының кызы Зөләйха илән хәлегъ кылыштылар.
Date27 нче [дефект документа]
Number
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 85, ob 1
MosqueGaliev Mosque