Divorce Date1869-02-19
Imam
Reason[не указано]
WitnessМәзкүр 1868 нче сәнә елда июльнең 30 нче көнендә Оренбургский духовный собрания 836 нчы номерда рапорты берлән рәфәга вакыйг кылынмыш шул сәбәптән Духовный собрания ошбу 1869 нчы сәнә елда 15 нче гыйнварда 77 нче номерда мәзкүр ахундка язган указ, ягъни мәзкүр Сөләйман Мансур улы талакны мәхәллә имамнары кулларында булган метрический дәфтәргә язсын дип шул сәбәптән ахунд мулла Шиһабетдин дамелла Баһаутдин улы 1869 нчы елда февральнең 9 нчы көнендә 18 нче номерда отношения берлән мәгълүм кылынды безләр мәхәллә имамнары кулыбызда булган метрический дәфтәргә яздык.
People[дефект документа] өязе Масра авылының [дефект документа]ман Мансур улы үзе [дефект документа] хатыны Хәбипҗамал Хәлил[дефект документа] кызын өч талак кылды. [дефект документа] 1868 сәнә нче елда 10 июль [дефект документа] сендә Чабаксар мәҗлесе [дефект документа] вафак әш-шәрег ахунд вә [дефект документа] дамелла Шиһабетдин мулла Баһаутдин улы.
Date19 нчы февраль.
Number
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 86, ob 0
MosqueGaliev Mosque