Divorce Date1868-08-07
ImamМәҗлесе хәлегътә [дефект документа]лар Казан өязе [дефект документа] иленең Казанда мәкам [дефект документа] Ибниябин улы [дефект документа] Казан мещаны Мөхсин Салих [дефект документа] Казан өязе Кушлавыч [дефект документа] Шәрәфетдин [дефект документа]дин улы [дефект документа] Казан өязе [дефект документа] иленең Шаһи[дефект документа] Исхак улы.
ReasonМәхәббәт юклыгыннан.
WitnessМәзкүр Әхмәтҗан Габделлатыйф улы үзенең мәзкүрә хатыны Бибиәсма Нурмөхәммәд кызы илән гакыде хәлегъ кылыштылар. Бәдәле хәлегъ, бәкыятән мәһәр вә нәфәкате гыйддә вә мөэнәтә сүкнә, хатынның үз нәрсәләре үзенә булып, һич вәҗеһтән дәгъва вә низаглары калмаенча, ибраэ гам кылыштылар. Ошбу рәвешчә хәлегъ кылганыма Казан өязе Чыршы авылының Әхмәтҗан Габделлатыйф улы кулым куйдым. Мин Бибиәсма Нурмөхәммәд кызы ошбу рәвешчә булган хәлегъне кабул кылганыма тамга салдым.
PeopleКазан өязе Чыршы авылының Әхмәтҗан Габделлатыйф улы үзенең хатыны Казан мещаны Нурмөхәммәд Баязит улының кызы Бибиәсма илә хәлегъ кылыштылар.
Date7 нче август.
Number
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 74, ob 1
MosqueGaliev Mosque