Divorce Date1867-12-22
ImamМәҗлесе хәлегътә шаһитләр: Түбән Курсаның [дефект документа]латыйф улы тамга, мещаны Хәсәнҗан Йосыф улы[дефект документа] Казан мещаны Мөхәммәдгалим [дефект документа] улы.
ReasonМәхәббәт юклыгыннан.
WitnessМәзкүр Габделхалик Вәлит улы үзенең мәзкүрә хатыны Бәдриниса Фәйзулла кызы илән хәлегъ кылыштылар. Бәдәле хәлегъ, бәкыятән мәһәр вә нәфәкате гыйддә вә мөэнәтә сүкнә, вә 5 тәнкә акча, араларында һич вәҗеһтән дәгъва вә низаглары калмаенча, ибраэ гам кылыштылар. Ошбу рәвешчә булган хәлегъ кылганыма мин Габделхалик Вәлит улы тамга. Ошбу рәвешчә булган хәлегъне кабул кылганыма мин Бәдретдин Фәйзулла кызы тамга.
PeopleКазан өязе Яңавылның Габделхалик Вилдан улы үзенең хатыны Спас өязе Әхмәт авылының Бәдриниса Фәйзулла кызы илән хәлегъ вакыйг булды.
Date22 нче декабрь.
Number
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 61, ob 1
MosqueGaliev Mosque