Divorce Date1867-11-21
Imam[дефект документа] Мәҗлесе хәлегътә шаһитләр: [дефект документа] Гобәйдулла Исмәгыйль [дефект документа] Казан өязе Иске Җ[дефект документа] Гобәйдулла улы тамга[дефект документа] Казан өязе Югары Бәрәскә [дефект документа] Гали Хәсән улы тамга.
ReasonМәхәббәт юклыгыннан.
WitnessМәзкүр Мөхәммәдвәли Мөхәммәдситдыйк улы үзенең мәзкүрә хатыны Хөсниҗамал Мөхәммәдрәхим кызы илән хәлегъ кылыштылар. Бәдәле хәлегъ, бәкыятән мәһәр вә нәфәкате гыйддә вә мөэнәтә сүкнә, хатынның үз нәрсәләре үзенә булып, һич вәҗеһтән дәгъва вә низаглары калмаенча, ибраэ гам кылыштылар. Ошбу рәвешчә булган хәлегъ кылганыма мин Мөхәммәдвәли Мөхәммәдситдыйк улы кулым куйдым. Ошбу рәвешчә булган хәлегъне кабул кылганыма мин Хөсниҗамал Мөхәммәдрәхим кызы тамга салдым.
PeopleКазанда тоучы Мамадыш өязе Сабаның билетный солдат Мөхәммәдвәли Мөхәммәдситдыйк улы үзенең хатыны Казан мещаны Мөхәммәдрәхим Мөхәммәдкәрим улының кызы Хөсниҗамал илән хәлегъ вакыйг булды.
Date21 нче ноябрь.
Number
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 61, ob 1
MosqueGaliev Mosque