Divorce Date1867-09-14
ImamМәҗлесе хәлегътә шаһитләр: Зөя өязе Үтәк авылының Кыйсмәт Әхтәм улы тамга, Казан өязе Урматның Илмәмәт Вәлиша улы тамга, Казан өязе Суыксуның Хәмидулла Хәйбулла улы кулым куйдым, Тәтеш өязе Казылманың Мөхәммәдсадыйк Габделнасыйр улы тамга.
ReasonМәхәббәт юклыгыннан.
WitnessМәзкүр Гайнулла Фазлый улы мәзкүрә хатыны Бибиәсма Гайнулла кызы илән хәлегъ кылыштылар. Бәдәле хәлегъ, бәкыятән мәһәр вә нәфәкате гыйддә вә мөэнәтә сүкнә, вә хатынның үз нәрсәләре үзенә булып, һич вәҗеһтән дәгъва вә низаглары калмаенча, ибраэ гам кылыштылар. Мәзкүр Гайнулланың 14 яшендә кыз Бибигазизәне атасы Бибиәсма үзе тәрбия кылмакчы булды. Ошбу рәвешчә булган хәлегъне кылганыма мин Гайниятулла Фазлый улы шаһитләрдин тамгам салдым. Ошбу рәвешчә булган хәлегъне кабул кылганыма шаһитләр алдында мин Бибиәсма Гайнулла кызы тамга салдым.
People[дефект документа] ш өязе Гөберчәк авылының [дефект документа] Фазлый улы үзенең [дефект документа] өязе Ачасыр авылының Гайнулла [дефект документа] [дефект документа] улының кызы Бибиәсма илә [дефект документа] вакыйг булды.
Date14 нче сентябрь.
Number
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 62, ob 0
MosqueGaliev Mosque