Divorce Date1867-08-09
ImamМәҗлесе хәлегътә шаһитләр: Ибраһим Хәмидулла улы, Казан мещаны Нуретдин Шәмсетдин улы тамга, Казан мещаны Мөхәммәдшакир Мортаза улы тамгам, Казанда обер офицерский сын Минһаҗетдин Ибраһим улы тамга.
ReasonМәхәббәт юклыгыннан.
Witness[дефект документа]Ибраһим улы үзенең хатыны Гыйльмикамал Габделрәшит кызы илә гакыд хәлегъ кылыштылар. Бәдәле хәлегъ, бкыятән мәһәр вә нәфәкате гыйддәт вә мөэнәтә сүкнә, 10 тәнкә кадәре чәч тәнкәсе, башка Гыйльмикамалның үз нәрсәләре вә һәм булып хич вәҗеһтән дәгъва вә низаглары калмаенча, ибраэ гам кылыштылар. Ошбу рәвешчә хәлегъ кылганыма мин Исхак Ибраһим улы тамга салдым. Ошбу рәвешчә булган хәлегъне кабул кылганыма мин Гыйльмикамал Хәбибулла [так в документе] кызы тамга салдым.
People[дефект документа] хатыны Чар өязе [дефект документа] Шимбер авылының Хәбибулла [дефект документа]рәшит улының кызы Гыйльм[дефект документа] илә хәлегъ ваыйг булды.
Date9 нчы август.
Number
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 62, ob 0
MosqueGaliev Mosque