Divorce Date1867-02-02
ImamМәҗлесе хәлегътә шаһитләр: Казан купесы [дефект документа]Хәсән улы, Казан өязе Масраның [дефект документа] улы тамга, шулук Масра [дефект документа] Хафизулла улы тамга, [дефект документа]мещаы Шәрәфетдин [дефект документа] улы.
ReasonМәхәббәт юклыгыннан.
WitnessМәзкүр Сөләйман Хисаметдин улы үзенең мәзкүрә хатыны Мәфтүха Гобәйдулла кызы илән гакыде хәлегъ кылыштылар. Бәдәле хәлегъ, бәкыятән мәһәр вә нәфәкате гыйддә вә мөэнәтә сүкнә, вә хатынның үз нәрсәләре үзенә булып, һич вәҗеһтән дәгъва вә низаглары калмаенча, ибраэ гам кылыштылар. Ошбу рәвешчә хәлегъ кылганыма мин Сөләйман Хисаметдин улы. Ошбу рәвешчә булган хәлегъне кабул кылганыма мин Мәфтүха Гобәйдулла кызы тамга салдым.
PeopleМамадыш өязе Мичәнбашының Сөләйман Хисамтдин улы үзенең хатыны Мамадыш өязе Максабашының Мәфтүха Гобәйдулла кызы илән хәлегъ вакыйг булды.
Date2 нче февраль.
Number1
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 62, ob 1
MosqueGaliev Mosque