Divorce Date1866-10-29
Imam[дефект документа] Мәҗлесе хәлегътә шаһитләр: [дефект документа] өязе Олуг Кавалның Мөхәммәд[дефект документа] Йосыф улы Хәмитов [дефект документа] купец улы Хәйрулла Г[дефект документа] Казан купец улы Якуп [дефект документа] улы, Казан мещаны мин энесе Мифтахетдин Габделмәҗит улы.
ReasonМәхәббәт юклыгыннан.
WitnessМәзкүр Ибраһим Гобәйдулла улы үзенең хатыны мәзкүрә Бибихәдичә Габделмәҗит кызы илән гакыде хәлегъ кылыштылар. Бәдәле хәлегъ, бәкыятән мәһәр вә нәфәкате гыйддә вә мөэнәтә сүкнә, араларында һич вәҗеһтән дәгъва вә низаглары калмаенча, ибраэ гам кылыштылар. Вә бер яшендә улы Габдулаҗанны хатын Бибихәдичә үзе ике ел мөддәте тәрбия кылмакчы булды. Нәфәкасен мәзкүр Ибраһимнан сорамаенча. Ошбу рәвешчә булган хәлегъ кылганыма мин Ибраһим Гобәйдулла улы кулым куйдым. Ошбу рәвешчә булган хәлегъне кабул кылганыма мин Бибихәдичә Габделмәҗит кызы тамга салдым.
PeopleЧистай өязе Шакмай авылының Ибраһим Гобәйдулла улы Абдуллин үзенең хатыны Казан мещаны Габделмәҗит Габделрафыйк улының кызы Бибихәдичә илә хәлегъ вакыйг булды.
Date29 нчы октябрь.
Number9
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 48, ob 1
MosqueGaliev Mosque