Divorce Date1866-08-10
ImamМәҗлесе хәлегътә шаһитләр: [дефект документа] өязе Яки авылыың мин [дефект документа] Салих улы кулым ку[дефект документа] Казан өязе Мәрҗанның Габд[дефект документа] Хәмит улы, Казан ме[дефект документа] Хөсәен Хәсән улы та[дефект документа] Казан мещаны Әхмәтҗан Сәмит [дефект документа] Казан өязенең Сәрдә[дефект документа] Баһаутдин Муса улы, Мамадыш өязе Тенәкәй авылының [дефект документа]дин Камалетдин улыта[дефект документа].
ReasonМәхәббәт юклыгыннан.
WitnessМәзкүр Мостафа Хәсән улы үзенең хатыны Бибифатыйха Шаһәхмәт кызы илән хәлегъ кылыштылар. Бәдәле хәлегъ, бәкыятән мәһәр вә нәфәкате гыйддә вә мөэнәтә сүкнә, вә 5 аршын укалы ыштуф вә өч тәнкә акча, араларныда һич вәҗеһтән дәгъва вә низаглары калмаенча, ибраэ гам кылыштылар. Ошбу рәвешчә ошбу бәдәлләр илән хәлегъ кылганыма мин Мостафа Хәсән улы Каргин кулым куйдым. Мәзкүр бәдәлләр илән булган хәлегъне мин Бибифатыйха Шаһәхмәт кызы кабул кылып тамгам салдым.
PeopleКазан купец улы Мостафа Хәсән улы үзенең хатыны Мамадыш өязе Тенәкәй авылының Шаһәхмәт Габдеш улының кызы Бибифатыйха илән хәлегъ вакыйг булды.
Date10 нчы август.
Number8
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 48, ob 1
MosqueGaliev Mosque