Divorce Date1866-05-07
ImamМәҗлесе хәлегътә шаһитләр: Казан өязе Суыксуның Яхъя Шәфи улы тамга, Казан өязе Суыксуның Хәмидулла Хәйбулла улы, Казан өязе Саяның Мөхәммәдгали Корбангали улы тамга. Копия бирелде.
ReasonМәхәббәт юклыгыннан.
WitnessМәзкүр Мөхәммәдвәли Мөхәммәдгали улы үзенең хатыны Бибигайшә илән гакыде хәлегъ кылыштылар. Бәдәле хәлегъ бәкыятән мәһәр вә нәфәкате гыйддә вә мөэнәтә сүкнә, мәзкүрә хатынның үз нәрсәләре үзенә булып, һич вәҗеһтән дәгъва вә низаглары калмаенча, ибраэ гам кылыштылар. Ошбу рәвешчә хәлегъ кылганыма мин Мөхәммәдвәли Мөхәммәдгали улы тамга салдым. Мин Бибигайшә ошбу рәвешчә булган хәлегъне кабул кылганыма тамгам салдым.
People[дефект документа] өязе Күшәрнең Мөхәммәдвәли Мөхәммәдгали улы үзе[дефект документа] хатыны Казан өязе Түбән Сәрдәнең Галиәкбәр [дефект документа] улының кызы Бибигайшә илән хәлегъ вакыйг булды.
Date7 нче май.
Number
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 49, ob 0
MosqueGaliev Mosque