Divorce Date1865-04-14
ImamМәҗлесе хәлегътә шаһитләр: Казан мещаны Мөхәммәдзакир Рафыйк улы, Зөя өязе Олы Кушманның Вәлит Габдеш улы Казан өязе Сасмак авылының Хәсән Әхмәт улы, Лаеш өязе Чаллының Ибраһим Батырша улы тамга.
ReasonМәхәббәт юклыгыннан.
WitnessМәзкүр Фәсхетдин Фәхретдин улы үзенең хатыны Хәбибулла Халит улының кызы Бибисафа илә илән гакыд хәлегъ кылыштылар. Бәдәле хәлегъ бәкыятән мәһәр вә нәфәкате гыйддә вә мөэнәтә сүкнә, бер сандык, бер калфак, бер күлмәк, бер шәл мәзкүрә хатынның үз нәрсәләре үзенә булып, һич вәҗеһтән дәгъва вә низаглары калмаенча, ибраэ гам кылыштылар. Ошбу рәвешчә гакыде хәлегъ кылганыма мин Фәсхетдин Фәхретдин улы тамга салдым. Ошбу рәвешчә булган гакыде хәлегъне кабул кылганыма мин Бибисафа Хәбибулла кызы тамгам салдым.
People[дефект документа]зан мещаны Фәсхетдин Фәхртедин улы үзенең хатыны Казан өязе Ташлы Кавалның Хәбибулла Халит улының кызы Бибисафа илә хәлегъ вакыйг булды.
Date14 нче апрель.
Number
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 35, ob 0
MosqueGaliev Mosque