Divorce Date1864-06-20
ImamМәҗлесе хәлегътә шаһитләр: [дефект документа] Фәхртедин Мәҗит улы [дефект документа] Масраның Нәҗметдин Мәхмүт улы [дефект документа] Казан өязе Кавалның Төхфәтулла [дефект документа] тамга, Казан өязе [дефект документа] дыйк Сабит улы тамга.
Reason
WitnessМәзкүр Гайнулла Фазлый улы мәзкүрә хатыны Бибифатыйма Сабит кызы илән гакыде хәлегъ кылыштылар. Бәдәле хәлегъ бәкыятән мәһәр вә нәфәка гыйддә вә мөэнәтә сүкнә вә хатынның үз нәрсәләре үзенә булып, һич вәҗеһтән дәгъва вә низаглары калмаенча, ибраэ гам кылыштылар. Ошбу рәвешчә хәлегъ кылганыма мин Гайнулла Фазлый улы тамга. Ошбу рәвешчә мәзкүр бәдәлләр илән кылган гакыде хәлегъне мәзкүрә Фатыйма Сабит кызы кабул кылып тамга.
PeopleМамадыш өязе Гөберчәк авылының Гайнулла Фазлый улы үзенең хатыны Казан өязе Олуг Кавалның Бибифатыйма Сабит кызы илән мәхәббәт юклыгыннан хәлегъ вакыйг булды.
Date20 нче июнь.
Number5
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 20, ob 1
MosqueGaliev Mosque