Divorce Date1864-05-08
Imam[дефект документа] Хөсәен [дефект документа] Хәлфин тамга, [дефект документа] Мәмдәлнең Таҗетдин [дефект документа] тамга.
Reason
Witness[дефект документа]гыйддә вә мөэнәтә сүкнә, араларында һич вәҗеһтән дәгъва вә низаглары калмаенча, ибраэ гам кылыштылар. Ошбу рәвешчә хәлегъ кылганыма мин Мөхәммәдгали Мәхмүт улы тамга салдым, мәзкүр бәдәлләр илән хәлегъне кабул кылганыма мин Бибигайшә мулла Таҗетдин кызы тамга салдым.
People[дефект документа] улының кызы Бибигайшә илән мәхәббәт юклыгыннан хәлегъ кылыштылар.
Date8 [дефект документа]
Number
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 20, ob 1
MosqueGaliev Mosque