Divorce Date1864-05-28
ImamМәҗлесе хәлегътә шаһитләр: Казан өязе Наласаның Гибадулла Һибәтулла улы тамга, Казан өязе Мәндешнең Габделмәҗит Җөзелкәй улы тамга салдым. Әткәсе Гомәр Бәкер улы разый булып тамга салдым.
Reason
WitnessМәзкүр Казан өязе Күтәрнәч авылының Сәйфетдин Шәмсетдин улы үзенең хатыны Мәхбүпҗамал Гомәр кызы илән гакыде хәлегъ кылыштылар. Бәдәле хәлегъ бәкыятән мәһәр вә нәфәка гыйддә вә мөэнәтә сүкнә вә мәзкүрә хатынның үз нәрсәләре үзенә булып, араларында һич вәҗеһтән дәгъва вә низаглары калмаенча, ибраэ гам кылыштылар. Ошбу рәвешчә хәлегъ кылганыма мин Сәйфетдин Шәмсетдин улы тамга салдым. Мәзкүр бәдәлләр илән хәлегъне кабул кылганыма мин Мәхбүпҗамал Гомәр кызы разый булып тамга салдым.
People[дефект документа]өязе Күтәрнәч авылының Сәйфетдин [дефект документа] улы үзенең хатыны Казан [дефект документа] асмак авылыынң Гомәр Бәкер улының [дефект документа]җамалны араларында мәхәббәт юклыгыннан [дефект документа]лар.
Date28 нче май.
Number
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 21, ob 0
MosqueGaliev Mosque