Divorce Date1869-07-16
ImamМөхәммәдҗанда
ReasonМа бәеннәрендә өлфәт вә мөэнәсә юклыгыннан мәзкүрәгә бер талак вокуг бәгъдендә битәразый җанибәйн вә тәсалихы тарафәйн ибраэ гам вә катг низаг кылдылар вә һичберенең ахырда һич вәҗеһтән дәгъва вә низагы кылмады. Вә һәркаюсы инабәтән бер гәламәт салдылар: гәламәте зәүҗ вә гәламәте зәүҗә.
WitnessШөһүде тәразый зәүҗәен Тәтеш өязе Балчыклы карьясенең Гайнетдин бине Халит кулым куйдым вә казан өязе Иске масра карьясенең Габделкотдус бине Идрис кулым куйдым.
PeopleКазан өязе Арча юлы Күпербаш карьясенең Шаһәхмәт бине Җиһанша вә мәнкүхәсе Мөхипҗамал бинте Дәмин ма бәеннәрендә өлфәт вә мөэнәсә юклыгыннан мәзкүрәгә бер талак вакыйг булынды.
Date16нда июль.
Number5
Source fond 204, opis 180, delo 6, list 436, ob 0
MosqueSoltan Mosque